Sociaal-maatschappelijk ondernemen

Kesbeke werkt volgens het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo), gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. We zijn goed voor onze mensen: we voelen ons één familie. We houden rekening met persoonlijke omstandigheden en bieden veel ruimte voor ontwikkeling. Zo hebben we speciale programma's voor scholen. Kesbeke is voor het onderwijs een erkend leerbedrijf. Scholieren kunnen een kijkje in de fabriek nemen en zelf zuur inleggen. Deze programma's worden door onze eigen mensen begeleidt. Ook ondersteunen we initiatieven van onze medewerkers. Natuurlijk wordt een plaatselijke voetbalclub gesteund, maar ook wordt samengewerkt met grote landelijke organisaties als Kika, tevens is Kesbeke de eerste KWF zakenvriend