Oos Kesbeke is ambassadeur van het Sociaal akkoord

Oos Kesbeke is ambasadeur van het Sociaal akkoord, ofwel de participatiewet.